Podział budżetu i nowe tematy w SME Instrument 2016

Praktyczna informacja dla piszących wnioski o dotacje z Brukseli - znamy już tematy i podział budżetu SME Instrumentu (Horyzont 2020) na rok 2016.

Jeśli chodzi o kwestie techniczne, to zasady rozdzielania budżetu są następujące:

• Maksymalnie 10% rocznego budżetu zostanie przeznaczone na dofinansowanie projektów Fazy 1

• 87% budżetu to dofinansowania w ramach Fazy 2

• Co najmniej 1% zostanie zabezpieczony na wspieranie działań w Fazie 3

• 1% budżetu będzie wydany na coaching i mentoring w ramach Faz 1 i 2

• Maksymalnie 1% budżetu zostanie wydany na ocenianie wniosków

• Budżet na Fazę 1 I Fazę 2 zostanie rozdzielony równomiernie między wszystkie rozdania tego roku


Przechodząc do praktyki - w 2016 roku Komisja Europejska przeznaczy:

• Faza 1: Ponad 35 mln euro, co się rozłoży na dofinansowanie około 700 projektów

• Faza 2: Ponad 318 mln euro na Fazę 2, co pozwoli wesprzeć ponad 200 projektów

Mamy również podział budżetu rozpisany na poszczególne tematy. Przypominamy, że pojawiły się nowe tematy, więc warto uważnie zapoznać się z poniższą tabelką.


Więcej informacji można znaleźć na stronie KE: http://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument#2016-2017
Trwa ładowanie komentarzy...