O autorze
Pomagam pozyskiwać fundusze unijne bezpośrednio z Brukseli na innowacyjne projekty. Przez ostatnie 10 lat miałam okazję koordynować projekty wspomagające rozwój innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw (głównie na rynku hiszpańskim) oraz pozyskiwać dotacje z CIP, FP6, FP7, H2020. Specjalizuję się w ewaluacji innnowacyjnych projektów, programach brukselskich (w szczególności Instrumencie dla MŚP) oraz usprawnianiu komunikacji w projektach międzynarodowych.

Na INN bloguję o funduszach unijnych finansowanych bezpośrednio z Brukseli, rozjaśniać zawiłości procesów oraz doradzać, na co warto zwrócić uwagę składając wniosek.
alicja@getzafiro.com

Prawie 2 000 wniosków do Fazy 1 SME Instrumentu w lutym

Komisja Europejska opublikowała statystyki składania wniosków w Fazie 1 z lutego 2016 - złożono 1 995 wniosków. Duża liczba nie jest jednak zaskoczeniem, ponieważ utrzymuje się na podobnym poziomie od kilku poprzednich rozdań (średnio 2 000 wniosków). Według szacunków Komisji Europejskiej w tym rozdaniu sfinansowanych zostanie łącznie około 175 wniosków.

Po przanalizowaniu danych nasunęły się trzy spostrzeżenia:

1. Dużo wniosków w nowym temacie

Bardzo popularny okazał się nowy topic ICT in Health (203 wnioski), który uplasował się na drugim miejscu, za niezmiennie najbardziej obleganym ICT ODI (prawie ¼ wszystkich wniosków została złożona w tym temacie). Duża ilość złożonych aplikacji wpłynie na zmniejszenie szansy na pozyskanie grantu w tych tematach.


2. Największe budżety mają ICT, Transport i Energy

Najwięcej wniosków, zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej, zostanie sfinansowanych w tematach ICT (około 30 projektów), Transport (około 29 projektów) i Energy (około 23 projekty). Najmniej wniosków otrzyma granty w tematach Biotechnology i Blue Growth (oba po około 5 projektów) oraz Business Model Innovation (około 5).


3. Firmy wciąż kochają Business Model Innovation (niestety bez wzajemności)

Statystycznie najmniejsze szanse na sfinansowanie maja wnioski złożone właśnie w Business Model Innovation, gdzie oczekiwany success rate to 3%. Jest to temat z jednym z mniejszych budżetów, w którym zawsze trudno pozyskać finansowanie. Co ciekawe, nie zraża to firm i niezmiennie od kilku rozdań około 200 wniosków stara się od grant w tym temacie (w tym rozdaniu otrzyma go około 5 firm).


SPACE (27 wniosków złożonych, około 6 będzie dofinansowanych) wraz z HEALTH Cell Technologies (75 wniosków złożonych, około 16 będzie sfinansowanych) mają największy oczekiwany wskaźnik sukcesu – 21%.

Materiał opracowany przez zespół Ateknea Solutions na podstawie danych opublikowanych przez Komisję Europejską. Wszystkie dane liczbowe są przewidywaniami Komisji Europejskiej i mogą ulec zmianie.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...